pismo – Nagroda jubileuszowa

Katalog wyszukanych fraz

Pałac Prezydencki.

Temat: Wszystko o Związkach Zawodowych
Powtórzę to z shoutbox-a tutaj, nieco obszerniej: Oto większy fragment tego pisma IWSZ o którym pisałem w shoutbox-ie (Fin/733/V/Fax/10): Dowódca, Kierownik,Szef, komendant, wg rozdzielnika (...) W nawiązaniu do pisma Szefa Finansów ... wynagrodzeń za miesiące VIII-XIII 2010r. musi dotyczyć tylko: 1) list wynagrodzeń 2) maksymalnie 3% funduszu nagród realizowanego dla pracowników opłacanych na podstawie przepisów: - ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 ... w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2010 Nr 27 poz. 2210) 3) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, 4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadku...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=10Temat: Podwyżka 2009
Witam Ja też marynarka ale z tą różnica, że coś słychać. Przyszło pismo z inspektoratu wsparcia że dokonać podwyżki po 100 do zasadniczej plus skutki, można dać więcej ale żeby nie ... im trzeba kasy na skutki wynikające ze zwiekszenia najnizszej grupy czyli nagrody jubileuszowe, wysługa powyżej 20 lat, odprawy i ekwiwalenty za urlop. Czyli wszystko to co było pisane wcześniej.
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=298


Temat: Nagroda jubileuszowa
któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 1 rok, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagroda ta przysługuje i wypłaca się ją w dniu rozwiązania stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy (31.08.2007) złożyłem odpowiednie papiery i poinformowano mnie, że nagroda nie przysługuje, ponieważ, (o zgrozo!) brakuje mi dokładnie 1 dnia pracy do nagrody - tj. do 35 lat! Okres ... właśnie po pełnym roku ... Nie pomogły żadne pisma odwoławcze i interwencje. Zamierzam oddać sprawę do sądu. Proszę o jakiekolwiek informacje i komentarze na ten temat, również na prywatną skrzynkę tutaj...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1772


Temat: dodatki specjalne
wypowiedzenie dodatku specjalnego bez zachowania terminu określonego w Kp. tj. 3 m-ce) wystąpiłem do dyrektora Izby o roszczenie w wysokości ponad 1.100,- brutto (za 3 m-ce pracy, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa). Termin odpowiedzi na polubowne załatwienie sporu, określiłem panu dyrektorowi do 5.07.2009 ( 30 dni od daty otrzymania). W przypadku negetywnego załatwienia sprawy (a tak chyba będzie) wytsępuje z pozwem do...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=113


Temat: Harmonogram "Tygodnia Niepodległości z NOK"
potwierdzające zdolność do uczestnictwa w zawodach, w przypadku ich braku oświadczenia na piśmie, iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów długodystansowych. Zgłoszenia: Zgłoszenia do biegów przyjmowane będą w ... gorąca herbata i kiełbaska z ogniska. Na wszystkich wygranych czekają puchary, medale i cenne nagrody rzeczowe i finansowe. 11 listopada 2008 r. Uroczysta msza św. z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. ... Pieśni Patriotycznej pt. "Polska To My". Miejsce: sala Nowostawskiego Ośrodka Kultury. 16 listopada 2008 r., godz. 12:00 Turniej Szachowy z Okazji Jubileuszowej 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 22 listopada 2008...
Źródło: nowystaw.fora.pl/a/a,112.html


Temat: AKCJA PROTESTACYJNA ??????? DLACZEGO NIE????????
... dla pozostałych należności: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów urlopowych (ok. 8 zł na etat). Każdy z ok. 46 tysięcy pracowników resortu obrony narodowej dostałby do wynagrodzenia zasadniczego kwotę 120 zł...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,43.html


Temat: Podwyżki 2009
... przeznaczone na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których minister obrony narodowej jest organem założycielskim.” NSZZ PW zwrócił się więc w czwartek na piśmie o pilne zorganizowanie spotkania z...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,271.html


Temat: Coś się ruszyło w mediach?
Zasady podwyższania płac pracowników W poniedziałek Departament Spraw Socjalnych wyśle pisma do dysponentów środków budżetowców i pracodawców resortu obrony określające zasady podwyższania płac pracowników wojska, które wynikają z porozumienia [PDF, 630 ... bieżącego roku. Każdy pracownik resortu obrony otrzyma do końca czerwca br. co najmniej 100 zł podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Spowoduje to także wzrost dodatków m.in. za wysługę czy też nagród jubileuszowych. Osoby ... środków budżetowych. Tak więc wyższa minimalna stawka nie obciąży kwoty 153 zł wynegocjowanej przez związkowców z NSZZ PW, „Solidarności” oraz „Poligrafii”. Jednocześnie Departament Spraw Socjalnych MON wycofał pismo nr 1209 z ... kwoty na fundusz płac. Ponadto z okazji Święta Wojska Polskiego, pracownicy mają otrzymać nagrodę w przeciętnej wysokości ok. 380 zł na jednego zatrudnionego w resorcie obrony. Ch. Źródło: www.portal-mundurowy.pl
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=333


Temat: Nadużycie zaufania na wielką skalę.
Przeczucie mnie nie zawiodło. Pan Krakowiak Zbigniew nic wspólnego nie miał z bzdurnymi pismami rozprowadzonymi wśród spółdzielców. Szanowni Członkowie Spółdzielni "Regalica". Tak zaczyna się kilku zdaniowa treść pisma, jakie Panie Walter Krystyna i Glińska Teresa,Wiesława rozprowadzają wśród spółdzielców. W piśmie Panie informują, jakie prawa Im przysługują. Cytat: "Paragraf 16 Statutu zapewnia nam prawo brania czynnego udziału w życiu spółdzielczym". Pierwsze zdanie, i ... 2.Ile osób przewidujecie dla nowej administracji? Jakie płace proponujecie? 3.Czy w nowo powstałej S-ni, (tak jak obecnie) pracownikom wbrew Kodeksowi Pracy, odmówicie prawa do: -lekarskich badań okresowych -nagród i premii, w tym nagrody jubileuszowej -odprawy emerytalnej -wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny -prawa do urlopu wypoczynkowego, bo taniej będzie? 4. Jak rozłożą się koszty pielęgnacji, utrzymania terenów zielonych - mamy ich więcej niż "Dół"...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4632


Temat: KOMUNIKAT ZNP
... temat uprawnień emerytalnych nauczycieli. ZG ZNP W tej kategorii także: Komunikat ZNP Pismo do prezesów okręgów ZNP w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Oświadczenie LiD w sprawie Traktatu lizbońskiego Rząd chce zlikwidować KN...
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,21.html


Temat: O naszych płacach...(zamknięty, kontynuacja w części 2)
Pismo Sekretarza NSZZ PW nr 145 z dn. 13.05.2008r. ZARZĄDY OKRĘGOWE I ZAKŁADOWE NSZZ PRACOWNIKÓWE WOJSKA IC MON, WLad, ŚOW, POW,SP,MW INFORMACJA O REALIZACJI POROZUMIENIA W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA ... nie będziemy musieli się wstydzić poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. Sukcesem NSZZ Pracowników wojska jest: - wysokość środków na podwyżkę; - to, że nie ma w niej środków na zabezpieczenie pochodnych: nagród jubileuszowych, ... realizacji prawa regulującego zatrudnianie i wynagradzanie pracowników wojska. Na koniec - w imieniu tych, którzy "walczyli" - DZIĘKUJĘ wszystkim organizacjom związkowym, które przysłały pisma lub wykonały telefon do Zarządu Głównego z...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=18